Blog

O medicínách, jak o sebe pečovat, inspirace pro zdravý, krásný a spokojený život

Autenticita a navigační systém

Neustále kolem sebe slyším a čtu větu, která mne vnitřně malinko pobuřuje......"Nerozhodujte se hlavou ale srdcem!"

Ano, rozhodovat se pouze hlavou- kalkulování, přemýtání, vyhodnocování, srovnávání..... je model těžkopádnějších  vibrací, nicméně mnohokrát jsem touto ztezkou "Následování  svého srdce" šla, utišila svou mysl a přenesla do nekonečného prostoru srdce, zamilovala se s veškerenstvem a jednala z něj, ale dál a dál jsem narážela na stejné a známé balvany. Pro mne následování čistě svého srdce, kdy tento model fungoval a naplńoval mne, znamenalo odpojení  se od struktur ve kterých jsem byla vychovaná, a jako dospívající bytost se vydala do světa následovat své srdce, které toužilo po poznání a dobrodružství, trávení času z lidmi nejrůznějších povah, vyznání a názorů, inspirování se jedinečnými učiteli, svobodnými bytostmi, čerpání informací na všech složkách mé bytosti. Jednoduše cesta dobrodružství, objevování světa, jeho a svého obrazu, poznávání dimenzí a možností světovhledů i svého Bytostního potenciálu. Ano, zde bych řekla, že čistě cesta ze srdce funguje...u dnešních vědomých dospívajících lidí je to asi už běžná puberta, která pravděpodobně probíhá rychle a ve velmi mladém věku.....

Model, který funguje na další úrovni dospívání je  pro mne je tato Trinita. Je to soudržnost, neboli integrita jak srdce, mysli/ tak podbříšku/ intuitivnějšího smyslu/těla. Tohle je krásně demonstrovatelné na milostném propojení, a je to jistě model, který by byl záhodný sdílet s dospívajícími lidmi, kterým může ušetřit spoustu zmatku a zbytečných zápletek v životě, a stejně tak může pomoci navigovat dospělým v jakékoli situaci, pokud hledají a chtějí žít z místa, které je  pro ně pravdivé, autentické a v souladu.

Jako například, pokud se potkají dva lidé a chtějí spolu prožít intimní spojení, cítí se fyzicky nesmírně přitahovaní,  tj. obě těla říkají ano, ale jeden z nich má monogamní závazek, tudíž mysl zažívá pochybnosti a bojuje s tělěm, a ten druhý přez to, že cítí obrovskou fyzickou přitažlivot, vnímá chaos v mysli svého protějšku, a také necítí hluboký cit, lásku- srdce. Toto je situace, která není zcela v souladu, a může přinášet nepříjemné dopady, pokud tito lidé potlačí svá srdce i své mysli a cítí takovou připoutanost k touze těla, která přehluší vše ostatní.

Pozitivní příklad této možnosti je, že sice cítí obrovskou touhu, ale nejsou k ní tak připoutaní a tudíž vnímají plně i ostatní složky, které k nim promlouvají a své rozhodnutí učiní svobodně a vědomě.

Pokud se dva setkají a jejich těla po sobě touží- podbříšek říká ano, mysl je taky zcela svobodná a srdce otevřená dokořán prožitek může být oprvadu hluboký, krásný a velmi naplńující pro oba dva, a nemusí z toho vždy být "ano, dokud nás smrt nezozdělí".....což je mimochodem vtipné prohlášení, jelikož je to vždy smrt, která lidi rozdělí, pokud "nezemřou společně"......

Tento model je využitelný v jakékoli rozhodovací situaci, ale zároveń si člověk může projít několika vlnami rozporů nahoru dolů, odpoutávání se od svých tužeb jednotlivých center, aby nebyla přilnutá ani jedna a život tak mohl svobodně proudit celým systémem, než si tento kompas osvojí natolik, aby v dané situaci fungoval přirozeně v daném okamžiku. A osvojit znamená dát do praxe.

Jak? 

Naučit se ztišit natolik, abyste slyšeli mluvit tato tři centra a naučili se jejich jazyk těchto tří center rozeznávat. Nejlepsím nástrojem je meditace

 

Hari Aum

 

 

 

6.2. 2020

  Jak se zbavit emočních břemen- dr. John Douillard

  Jak se zbavit emočních břemen a pročistit si dutiny    Domácí terapie nitro-lebečního žilního splavu (NŽS) Nasja neboli olejování nosu se má za jednu z pěti nejúčinnějších terapií v Ajurvédě.  Co je to Nasja? Jedná se o aplikaci bylinného oleje do nosních dutin. Tato terapie má mnoho blahodárných účinků. Dle mého je jeden z nich velmi...

7.10. 2018

Celostní očista pro omlazení a opravdové zdraví

Ajurveda je tisíce let zkušený systém, který nás učí jak prožít dlouhý a naplněný život ve zdraví. Dle Ajurvedy není zdraví pouze absencí nemoci, nýbrž celistvým pojetím št’astného naplněného života. Zmińuje se o rovnováze všech tělesných systémů, trávení, vylučování, smyslových a motorických orgánů, rovnováze individuální konstituce, kdy mysl a duše dlí ve spokojenosti, lépe v...

26.5. 2018

Očista smyslů – Oči a voda

Očista smyslů zahrnuje i očistu smyslových organů. Během jogínského svátku Navartari – Devíti Nocí Bohyně tyto očisty společně praktikujeme. Nejen, že se tak opečujeme navzájem, ale zároveń se učíme a zdokonalujeme v technikách, kterými posléze můžeme opečovávat své blízké, a pokud jste terapeuti, tak i o své klienty. Během Navaratri Omlazení 2018 jsme se zaměřily...

7.4. 2018

Společná nádoba

Říká se, že na zlomení zlozvyku a nastolení zvyku nového je zapotřebí 21 dní. Snad  je to možné v případech jako jsou kouření, stravovací návyky a jiné takto jasné fyzické záležitosti. Zlomit zlozvyky identifikace s nepravým já, tj. se způsoby myšlení, vyjadřování se, a jednání může trvat celý (nejen) jeden lidský život, ale také setinu...

14.3. 2018

Zdravá a zářivá kůže

Před několika lety jsme byly s kamarádkou v New Yorku a navštívily jsme korejské lázně.  Byl to jeden z nejlepších zážitků našeho týdeního pobytu.  Jako většina lidí, mám moc ráda masáže a všechny možné omlazující a ozdravující procedůry.  Asi taky proto jsem se posledních deset let věnovala studiu Jógy a Ajurvédy se všemi jejími omlazujícími...

2.12. 2017

Moc láskyplného doteku- kvalitní péče o sebe sama v pohodlí domova

  „Pokud daruješ růži, její vůně zůstane ve Tvé dlani „ Dotek je jeden z nejkrásnějších a nejsilnějších možných projevů lásky, vřelosti a spolunáležitosti. Nejen, že ujišt’uje Duši, že patří do těla, ale také sklidńuje nervovou soustavu, odstrańuje emoční nevyrovnanost, utiší rozbouřené víry myšlenek, pomáhá prohloubit dech, rozproudí oběhové systémy, probudí život a celkově tělu...