The Alchemistress of The Essence

My alchemistress story

V záři světla Tvého ~ učím se milovat,
oslněna krásou Tvou nemohu než básně psát.
Tančíš uvnitř srdce mého,
skryt očím cizím
můj zrak Tě však občas vidí,
a onen obraz se v toto umění sám promění.
(Rúmí)

Vždy mne nejvíce motiovala Svoboda.... poznání a krása. Z mého rodiště- kraje Věstonické Venuše, jsem velmi mladičká odcestovala do Spojených Států, kde jsem pracovala jako modelka téměř 10 let. Neustálý fyzický zápřah, potřeba dokonalosti perfektního zdraví jak na fyzické, mentální, tak i duševni rovině mne neustále nutila nacházet účinější a způsoby jak získávat sílu a duševní pohodu. Pochopila jsem, že základ všecho úspěchu a nebo taky úspěch sám je zdraví, a to jsem začala zkoumat skrze Ajurvédu, nejstarší léčebný systém na světě. Dle Ajurvédy není zdraví absencí nemoci nýbrž souhrnem několika dimenzí  kdy je individuální konstituce je v rovnováze, vyrovnaný také musí být trávící oheń, a tkáně a odpadní produkty musí správně fungovat, stejně tak jako orgány smyslové a motorické. Mysl a duše musí dlít ve spokojenosti, lépe v blaženosti. Toto Ajurvéda označuje jako zdraví.
V průběhu své destetileté kariéry jsem prožila několikrát syndrom vyhoření, kdy jsem také musela nacházet způsoby, jak si pomoci. A díky tomu, že mne fascinuje svět esencí, vůní, přírodních produktů a alternativní medicíny, jsem se naučila, jak si nejkvalitnější pěstící produkty a přírodní medicínu vyrábět sama, aplikovat na své tělo, tak aby i tohle byla hluboká výživa a medicína, a pomohla mi k tomu prožívat svůj život v aktivitě, síle a radosti.
Duchovní učitel Papaji jednou řekl, že pokud se rozhodneš pro Svobodu, ujisti se, že Tvůj nervový systém je dostatečně silný. Dlouhá léta jsem  nechápala, co tím vlastně myslel, ale po zkušenostech temných nocí Duše, respektive procesem znovuzrozování jsem si uvědomila, že energetické procesy a transformace, tj, informace,  zdravé způsoby bytí, které se do nás ztahuí, jakmile jim uděláme prostor, (oprvadu necháme nefunkční vzorce myšlení a jednání odejít ~ zemřít), potřebují í silné nosiče a to jsou právě nervy. Dostáváme se totiž do hlubších sfér možností fungování lidského potenciálu a přemístujeme se od výhradního používání intelektu k používání intuice, tj, hlubšího vnímání, a učíme se plně probudit jemnohmotná vlákna našich nervů, která spolu komunikují na mnohem inteligentnějších rovinách. A konečně propojit obě dimenze, jak intelketu, tak intuice. Propojit polarity, zdánlivé opozity, ženský a mužský princip v sobě. Matutujeme tak svou vnitřní ženu a vnitřního muže, aby skrze jejich propojení došlo s alchymistickému splození duchovního dítěte, návratu k probuzené nevinnosti a síle tvořit ráj na zemi.
Pro mne spojení probuzené nevinnosti znamená nikoli nevědomé najivní růžové brýle novodobé spirituality, nýbrž maturita obou polarit, ženské i mužské, která často provází člověka v tomto životě jak očistcem tak i peklem. Abychom mohli dosáhnout onoho vytouženého ráje, života v opravdové lásce, pravdě a síle, musíme žít skutečně autenticky a naučit se procházet někdy i velmi náročné životní situace bez velké újmy, a naopak plně uchopit plody transformace, a to jsem se naučila právě díky několika svým přechodovým zkušenostem.
Zažila jsem dvakrát  téměř půl roku v temnotě, kdy jsem nevěděla jak se jmenuji, natož tak kdo jsem.... Když se na to dívám zpětně, byla jsem jako by znovu v lůně a zažívala vnitře a vědomě tvoření nového života, kterým jsem se poté stala. Uvědomovala jsem si procesy a jemnohmotná vlákna, která jsou součástí naší bytosti, jak s nimi zacházet tak, aby nás náš přerod zanechal v hlubší, vědomější a krásnější rovině sebe sama.
Uvědomila jsem si, že kdybych tenkrát věděla co se mi děje a věděla jak si pomoci projít tato období, bývala by nemusela být tak dlouhá a náročná. Přišla jsem po letech k tomu, že je velmi důležité vědět jak o sebe sama správně pečovat a vyživovat se na mnoha sférách, a o to, jak pečovat o svůj systém nejen fyzického ale i intelektuálního, emočního, pranického a duševního těla. Za dvanáct let jsem nastudovala a cvičila spoustu různých technik a způsobů, které jsem pochopila fungují na každého trošku jinak a každý individuálně potřebuje péči našitou přesně na svůj systém.
Krásnější, hlubší, vědomější roviny sebe sama jsou cestou ke Svobodě a Lásce.
Výbornou péčí o těchto pět těl, odvahou procházet potřebnými lekcemi s plným nasazením svého srdce se nám odkrývá poslání,  které tady každý máme a dávají nám tak jak smysl tak š'távu do života. Toto poslání vychází z hluboké lásky, vášně, a důvěry v žIvot, vrcholící ve vnímání nádhery přírody, přirozenosti nás samotných, tj. Života v nádheře plného spektra opravdovosti, přirozenosti, krásy, síly a prozřetelnosti.
Jak dospět do této roviny krásna, která má své kořeny zapuštěné v hloubkách našeho nitra, se stalo mým zájmem objevovování. Nejprve jsem začala hledat v Ajurvédě, a naučila se, jak dobře pečovat o svých pět, těl která jsou širším pochopením člověka jako celku. Potom přišla do mého života Jóga a Tantra, tradice jak z Indie, tak z Tibetu, ale i západních učitelů. Samovolně jsem byla iniciována do mistérii růže Magdalénské a její esence. Zároveń mne život obdařil zbystřeným smyslem pro čich, a vášní pro rajské vůně, esence rostlin, bylin a květin a šamanskou prací s nimi.
Čisté vůně- esence- stejně tak jako některé jogínské praxe působí na nejstarší části našeho mozku. Esence specificky na Amygdalu a ovlivńují tak i limbický systém..... mohou nám tedy být skvělými společníky, pomoci nám přijmout a spracovat  emoce, vzpomínky, připoutanosti, nevědomost....  všechno to, co onné vnitřní kráse brání žít  z podstaty svě pravé esence.
AUM
PURNAMADAM PURNAMIDAM PURNAT PURNAMUDAČJATÉ
PURNASJA PURNAMADAJA PURNAMÉVA VAŠIŠJATÉ
AUM SHANTI SHANTI SHANTI